DAPcompactliving är ett fastighetsbolag som utifrån ett modernt modultänk utvecklar, ritar, uppför och driftar ett aggregerat boende på komprimerade boytor. Vi har huvudsakligen fokuserat på student- och ungdomsbostäder.

För mer information, välkommen att kontakta Lars Blomberg, lars.blomberg@dapgroup.se eller Christer Wallensteen, christer@dapgroup.se.