Colony

Kommersiellt

Plats
Stockholm

Storlek
400 kvm

Typ
Kontor

Status
2016

”Som att komma hem till en kompis.” Så ville ägarna av ett postproduktionsbolag i Stockholm att de nya lokalerna skulle kännas. I det som tidigare varit en musikskola levde 70-talet fortfarande kvar. För att få en större rymd i den långsmala lokalen, revs väggar och en nivåskillnad skapades för att hålla ihop entré, bar och ”vardagsrum”. Detta skapade en ny rumslighet och en naturlig avgränsning till den annars öppna ytan med arbetsplatser. Förvaring byggdes in i höga träpaneler som skapar en siktlinje genom lokalen. Resultatet blev en kreativ och inspirerade miljö för både arbete och umgänge.

Dela i sociala medier