Mag Interactive

Kommersiellt

Plats
Stockholm
Storlek
400 kvm
Typ
Kontor
Status
2017

”Seriously good times and social creativity” har legat som en röd tråd i konceptarbetet till MAG Interactives nya kontor. Ett företag som har vuxit snabbt och som nu kände sig mogna för en mer sober och seriös palett än den som DAP skapade för MAG till deras tidigare kontor. Kontoret fortsätter att vara sko-löst. Viktigt i arbetet har varit ord som: ”transparens, tillit och ansvar” vilka har delats mellan de externa och interna ytorna. ”Kreativiteten ska ständigt finnas tillgänglig”, var ett annat önskemål. Resultatet blev en naturlig palett med rå metall, ljust och mörkt träslag, läder och melange-tonade, sobra textilier. Kreativiteten ges möjlighet att dokumenteras på specialritade, överdimensionerade tavlor i lackbehandlad rå plåt. Tavlorna är placerade i nästintill alla rum och ackompanjeras av textilklädda ljudabsorbenter i samma format.

Dela i sociala medier

Mag interactive entré
Mag interactive reception