Villa Midgård

Privat

Plats
Stockholm

Storlek
407 kvm

Typ
Hus

Status
2014

Beställaren önskade en privat bostad med morgonsol i sovrummet och stora öppna fönster mot naturen, ”för att kunna lyssna på regnet”. Men inte ett skrytbygge. Lösningen är ett hus med många ansikten i form av olika volymer vridna utifrån terräng, insyn, utblickar och ljusförhållanden. Det insprängda läget på en dramatiskt sluttande naturtomt gör huset helt unikt i sitt slag. Bland annat sågades berget ur för att öppna upp för uteplatser och en carport. Husets karaktäristiska material utgörs av cortenfasad, tak av gräsäng och värmebehandlad bok. De många levande materialen patinerar och förstärker husets speciella karaktär för varje år som går.

Dela i sociala medier