Bygget av Bactiguards nya kontor och produktionsanläggning fortskrider, nu sätts de svarta sandwichelement i fasad.