Nu är detaljplanen antagen!

Dags för nästa skede.