Projektet växer fram, nu är loftgångarna på gång!

Björksätra 1

”Testing testing”