DAP har samordnat med produktionen av Kalejdohills ”Superbenches” som är designade av formgivare från hela världen.
Nedan syns londonbon Max Lambs bänkar.

superbenches_max_lamb

DAP has concerted the production of Kalejdohill’s ”Superbenches”. They are created by designers from all over the world. You can see Max Lamb’s benches below.

superbenches_max_lamb