Christer Wallensteen, en av grundarna och f d Vd i DAPstockholm, meddelar idag att han lämnar allt operativt arbete i verksamheten per den 1 oktober för att övergå till egen konsultverksamhet. Christer kvarstår stock om delägare och styrelseledamot i företaget, och kommer också att som konsult bidra till avslutningen av några av bolagets fastighetsutvecklingsprojekt.

Christer Wallensteen är en av grundare av DAP Group, tillsammans med Lars Blomberg, Mats Hansson och Calle Smedshammar. Dessa utgör även styrelsen för företaget. VD i DAP Group, Anna Möller Wrangel, fortsätter sitt uppdrag som tidigare.