Under titeln Karibiska Influenser kan du läsa ett tiosidigt reportage om Villa Långnäs. Vårt nya hus nr 11 2012