Åda Tree House

Projekt

11 Villor

Storlek

11st friliggande villor á 131 kvm BOA

Status

Pågående

Plats

Trosa

Kund

DAPlandmark

ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 20.120001
cameraFNumber (float): 1.794726
cameraFarClip (float): 1000000015047466200000000000000.000000
cameraFarRange (float): 0.000000
cameraFocalLength (float): 17.947262
cameraFov (float): 58.543980
cameraNearClip (float): 0.000000
cameraNearRange (float): 0.000000
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 200.000000
cameraTransform (m44f): [{0.76543, 0.643072, -0.0239684, 45271.4}, {0.643519, -0.764879, 0.0290447, 32156.5}, {0.000344976, -0.0376558, -0.999291, 1644.58}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip
dataWindow (box2i): [0, 0, 3839, 2159]
displayWindow (box2i): [0, 0, 3839, 2159]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
name (string): ""
pixelAspectRatio (float): 1.000000
screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000]
screenWindowWidth (float): 1.000000
type (string): "scanlineimage"

=Channels=
A (half)
B (half)
G (half)
R (half)
VRayBackground.B (half)
VRayBackground.G (half)
VRayBackground.R (half)
VRayDiffuseFilter.B (half)
VRayDiffuseFilter.G (half)
VRayDiffuseFilter.R (half)
VRayGlobalIllumination.B (half)
VRayGlobalIllumination.G (half)
VRayGlobalIllumination.R (half)
VRayIlluminance.B (half)
VRayIlluminance.G (half)
VRayIlluminance.R (half)
VRayLighting.B (half)
VRayLighting.G (half)
VRayLighting.R (half)
VRayMatteShadow.B (half)
VRayMatteShadow.G (half)
VRayMatteShadow.R (half)
VRayMtlID (uint)
VRayObjectID (uint)
VRayRawGlobalIllumination.B (half)
VRayRawGlobalIllumination.G (half)
VRayRawGlobalIllumination.R (half)
VRayRawLighting.B (half)
VRayRawLighting.G (half)
VRayRawLighting.R (half)
VRayRawReflection.B (half)
VRayRawReflection.G (half)
VRayRawReflection.R (half)
VRayRawRefraction.B (half)
VRayRawRefraction.G (half)
VRayRawRefraction.R (half)
VRayRawShadow.B (half)
VRayRawShadow.G (half)
VRayRawShadow.R (half)
VRayRawTotalLighting.B (half)
VRayRawTotalLighting.G (half)
VRayRawTotalLighting.R (half)
VRayReflection.B (half)
VRayReflection.G (half

 

ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36.000000
cameraFNumber (float): 8.002591
cameraFarClip (float): 1000000015047466200000000000000.000000
cameraFarRange (float): 100000.000000
cameraFocalLength (float): 23.458250
cameraFov (float): 74.999542
cameraNearClip (float): 0.000000
cameraNearRange (float): 0.000000
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 7241.591797
cameraTransform (m44f): [{-0.0488009, 0.998808, -1.03372e-007, 41391.2}, {0.998809, 0.0488031, 3.01346e-006, 39102.5}, {-3.06618e-006, -0.000614063, -1, 2264.35}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip
dataWindow (box2i): [0, 0, 3839, 2159]
displayWindow (box2i): [0, 0, 3839, 2159]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
name (string): ""
pixelAspectRatio (float): 1.000000
screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000]
screenWindowWidth (float): 1.000000
type (string): "scanlineimage"

=Channels=
A (half)
B (half)
G (half)
R (half)
VRayBackground.B (half)
VRayBackground.G (half)
VRayBackground.R (half)
VRayDRBucket.B (half)
VRayDRBucket.G (half)
VRayDRBucket.R (half)
VRayDiffuseFilter.B (half)
VRayDiffuseFilter.G (half)
VRayDiffuseFilter.R (half)
VRayGlobalIllumination.B (half)
VRayGlobalIllumination.G (half)
VRayGlobalIllumination.R (half)
VRayIlluminance.B (half)
VRayIlluminance.G (half)
VRayIlluminance.R (half)
VRayLighting.B (half)
VRayLighting.G (half)
VRayLighting.R (half)
VRayMatteShadow.B (half)
VRayMatteShadow.G (half)
VRayMatteShadow.R (half)
VRayMtlID (uint)
VRayObjectID (uint)
VRayRawGlobalIllumination.B (half)
VRayRawGlobalIllumination.G (half)
VRayRawGlobalIllumination.R (half)
VRayRawLighting.B (half)
VRayRawLighting.G (half)
VRayRawLighting.R (half)
VRayRawReflection.B (half)
VRayRawReflection.G (half)
VRayRawReflection.R (half)
VRayRawRefraction.B (half)
VRayRawRefraction.G (half)
VRayRawRefraction.R (half)
VRayRawShadow.B (half)
VRayRawShadow.G (half)
VRayRawShadow.R (half)
VRayRawTotalLighting.B (half)
VRayRawTotalLighting.G (half

 

DAP_Vreten_Living_Room

 

Vid Åda Golf & Country Club, på pendlingsavstånd från Stockholm, skapas en unik plats utformad av arkitektbyrån DAP, i samarbete med Åda Goods. Med ett starkt sammanhängande formspråk kommer husen att bilda en lugn fond mot golfbanan. Åda Tree Houses ligger strax utanför idyllen Trosa. Kontakta Svensk fastighetsförmedling i Trosa om du är intresserad.

Läs mer om projektet på: www.adatreehouse.se