Åda Tree House

Projekt

11 Villor

Storlek

19 000 m2, 11st friliggande villor om 130 kvm BOA

Status

Pågående

Plats

Trosa

Kund

DAPlandmark

ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 20.120001
cameraFNumber (float): 1.794726
cameraFarClip (float): 1000000015047466200000000000000.000000
cameraFarRange (float): 0.000000
cameraFocalLength (float): 17.947262
cameraFov (float): 58.543980
cameraNearClip (float): 0.000000
cameraNearRange (float): 0.000000
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 200.000000
cameraTransform (m44f): [{0.76543, 0.643072, -0.0239684, 45271.4}, {0.643519, -0.764879, 0.0290447, 32156.5}, {0.000344976, -0.0376558, -0.999291, 1644.58}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip
dataWindow (box2i): [0, 0, 3839, 2159]
displayWindow (box2i): [0, 0, 3839, 2159]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
name (string): ""
pixelAspectRatio (float): 1.000000
screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000]
screenWindowWidth (float): 1.000000
type (string): "scanlineimage"

=Channels=
A (half)
B (half)
G (half)
R (half)
VRayBackground.B (half)
VRayBackground.G (half)
VRayBackground.R (half)
VRayDiffuseFilter.B (half)
VRayDiffuseFilter.G (half)
VRayDiffuseFilter.R (half)
VRayGlobalIllumination.B (half)
VRayGlobalIllumination.G (half)
VRayGlobalIllumination.R (half)
VRayIlluminance.B (half)
VRayIlluminance.G (half)
VRayIlluminance.R (half)
VRayLighting.B (half)
VRayLighting.G (half)
VRayLighting.R (half)
VRayMatteShadow.B (half)
VRayMatteShadow.G (half)
VRayMatteShadow.R (half)
VRayMtlID (uint)
VRayObjectID (uint)
VRayRawGlobalIllumination.B (half)
VRayRawGlobalIllumination.G (half)
VRayRawGlobalIllumination.R (half)
VRayRawLighting.B (half)
VRayRawLighting.G (half)
VRayRawLighting.R (half)
VRayRawReflection.B (half)
VRayRawReflection.G (half)
VRayRawReflection.R (half)
VRayRawRefraction.B (half)
VRayRawRefraction.G (half)
VRayRawRefraction.R (half)
VRayRawShadow.B (half)
VRayRawShadow.G (half)
VRayRawShadow.R (half)
VRayRawTotalLighting.B (half)
VRayRawTotalLighting.G (half)
VRayRawTotalLighting.R (half)
VRayReflection.B (half)
VRayReflection.G (half

 

ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36.000000
cameraFNumber (float): 8.002591
cameraFarClip (float): 1000000015047466200000000000000.000000
cameraFarRange (float): 100000.000000
cameraFocalLength (float): 23.458250
cameraFov (float): 74.999542
cameraNearClip (float): 0.000000
cameraNearRange (float): 0.000000
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 7241.591797
cameraTransform (m44f): [{-0.0488009, 0.998808, -1.03372e-007, 41391.2}, {0.998809, 0.0488031, 3.01346e-006, 39102.5}, {-3.06618e-006, -0.000614063, -1, 2264.35}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip
dataWindow (box2i): [0, 0, 3839, 2159]
displayWindow (box2i): [0, 0, 3839, 2159]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
name (string): ""
pixelAspectRatio (float): 1.000000
screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000]
screenWindowWidth (float): 1.000000
type (string): "scanlineimage"

=Channels=
A (half)
B (half)
G (half)
R (half)
VRayBackground.B (half)
VRayBackground.G (half)
VRayBackground.R (half)
VRayDRBucket.B (half)
VRayDRBucket.G (half)
VRayDRBucket.R (half)
VRayDiffuseFilter.B (half)
VRayDiffuseFilter.G (half)
VRayDiffuseFilter.R (half)
VRayGlobalIllumination.B (half)
VRayGlobalIllumination.G (half)
VRayGlobalIllumination.R (half)
VRayIlluminance.B (half)
VRayIlluminance.G (half)
VRayIlluminance.R (half)
VRayLighting.B (half)
VRayLighting.G (half)
VRayLighting.R (half)
VRayMatteShadow.B (half)
VRayMatteShadow.G (half)
VRayMatteShadow.R (half)
VRayMtlID (uint)
VRayObjectID (uint)
VRayRawGlobalIllumination.B (half)
VRayRawGlobalIllumination.G (half)
VRayRawGlobalIllumination.R (half)
VRayRawLighting.B (half)
VRayRawLighting.G (half)
VRayRawLighting.R (half)
VRayRawReflection.B (half)
VRayRawReflection.G (half)
VRayRawReflection.R (half)
VRayRawRefraction.B (half)
VRayRawRefraction.G (half)
VRayRawRefraction.R (half)
VRayRawShadow.B (half)
VRayRawShadow.G (half)
VRayRawShadow.R (half)
VRayRawTotalLighting.B (half)
VRayRawTotalLighting.G (half

 

DAP_Vreten_Living_Room

 

I en söderslänt intill Åda golf & country club planerar vi att uppföra 11st friliggande villor i trä.

Genom att bevara så stor del av den vilda naturen som möjligt och ge varje hus en unik terränganpassad placering på varje tomt eftersträvar vi att skapa en attraktiv golfnära bebyggelse som tar till vara och utnyttjar den natursköna miljön.