DAP ritar studentbostäder i Umeå

Idag skriver svt.se om det nya projektet i Tomtebo, Umeå: Området Älvdansen på Tomtebo i Umeå ska bli platsen för 220 studentlägenheter. Fastighetsbolaget Ledstången ska nu etablera sig i Umeå med sitt första bostadsprojekt. – Det är en trång sektor i nuläget, det...

Invånare noll / Inhabitant Zero

[:sv]DN skriver om Kalejdohill: /…/ ”Inhabitant zero” är ett delprojekt i Kalejdohill – ett stadsutvecklingsprojekt som ska fylla Kvarnbacken med konst, design och arkitektur innan hus byggs på platsen. Bakom idén ligger bostadsföretagen HSB Norra Storstockholm,...