Denna vackra byggnad från 1873 kommer snart att bli ett spa!

År 1873 byggdes två nästintill identiska byggnader på torget i Lindesberg. Den ena byggnaden var stadens polishus samt våghus, den andra byggnaden inhyste stadens brandförsvar och kallades ”Spruthuset”.

Spruthuset användes som brandstation fram till 1939 då en mer modern brandstation togs i bruk på Norra Torggatan. Den gamla brandstationen har sedan dess använts som utställningshall och magasin. Nu får huset återigen en ny funktion i form av ett spa. Ett invändigt lyft med verksamhet som ska bidra till att hålla området levande och aktivt.

Arbetet pågår för fullt, och vi ser fram emot öppningen 2024!