Vi välkomnar vår nya medarbetare Johan till teamet på DAP sedan förra veckan.